Rehabilitacja Neurologiczna - poudarowa

Definicja Międzynarodowej organizacji Zdrowia (WHO) określa rehabilitację jako terapię osób niepełnosprawnych pod względem fizycznym lub psychicznym, mającą na celu stuprocentowe bądź możliwie najlepsze doprowadzenie ich do sprawności. Może to pozwolić osiągnąć zdolność do pracy i zarabiania pieniędzy, a także możliwość uczestniczenia w życiu społecznym.

Rehabilitacja po udarze mózgu i wylewie

W ramach wsparcia, nasza placówka świadczy pomoc, jeśli chodzi o działania neurologiczne oraz fizjo- i fizykoterapię. Udar mózgu czy wylew mogą odbić się na zdrowiu Pacjenta, ponieważ znacznie wpływają na organizm człowieka. Osoby, które przeszły wylew lub udar mózgu oprócz leczenia farmakologicznego i pielęgnacji wymagają jak rozpoczęcia rehabilitacji. Przeprowadzenie leczenie umożliwia osobom odzyskać maksymalnie duży zakres sprawności ruchowej, intelektualnej oraz zdolności do komunikowania się z otoczeniem.

Rehabilitacja neurologiczna

Pomoc, jaką może świadczyć nasz szpital to przystosowane do potrzeb chorych programy składające się z różnych metod terapeutycznych z zakresu fizjo- i fizykoterapii (z wykorzystaniem różnych rodzajów sprzętu). Wsparcie świadczone jest również poprzez prowadzenie zajęć z neurologopedą w połączeniu z pomocą ze strony psychologa klinicznego. Zajęcia odbywają się pod okiem terapeutów i nadzorem lekarzy.

Udar mózgu, wylew oraz inne choroby oraz schorzenia

W przypadku, kiedy Pacjent doznał wylewu lub udaru mózgu, możliwe jest świadczenie wsparcia w sposób ciągły. Niezbędna jest systematyka i konsekwencja, jeśli chodzi o poddawanie się zabiegom i leczeniu. Wówczas możliwe może być zauważenie poprawy, jeśli chodzi o stan zdrowia.

Wsparcie neurologiczne możliwe jest również w sytuacjach innych niż stan po wylewie lub udarze mózgu. Możliwe jest świadczenie pomocy i leczenia rehabilitacyjnego po operacjach guzów mózgu, rdzenia kręgowego czy też urazach czaszki i mózgu. Dodatkowo, neurolog może pomóc osobom, które przeszły różne operacje, jak na przykład dysku.

Rehabilitacja we Włocławku

W naszym szpitalu możliwe jest świadczenie wsparcia, jeśli chodzi o rehabilitację neurologiczną. Pomoc udzielana jest w trybie stacjonarnym, w oddziale dziennym oraz w trybie opieki ambulatoryjnej. Możliwe jest przyjmowanie Pacjentów w krótkim czasie po wystąpieniu urazów neurologicznych. Po przyjęciu Pacjenta, zostanie wykonane rozpoznanie oraz zaproponowane leczenie. Pomoc świadczona jest osobom po wylewie, udarze mózgu lub uszkodzeniach i operacjach rdzenia kręgowego.

Jaki jest cel rehabilitacji?

W ramach świadczonego wsparcia, możliwa jest pomoc neurologa oraz fizjoterapeutów. Osoby, które wymagają leczenia po udarze mózgu lub wylewie mogą skorzystać z proponowanej przez szpital pomocy. Może ona wesprzeć podczas procesu powrotu do zdrowia oraz pomóc Pacjentowi, jeśli chodzi o jego stan zdrowia.

Szpital rehabilitacyjny Barska umożliwia wsparcie neurologiczne oraz zabiegi z zakresie fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii oraz hydroterapii. Proponujemy również inne zabiegi, takie jak na przykład terapia manualna.

Udar mózgu, wylew oraz inne schorzenia

Proponowana przez szpital rehabilitacyjny pomoc neurologiczna świadczona w przypadku wylewu lub udaru mózgu może wesprzeć organizm w działaniu mechanizmów regenerujących oraz w zapobieganiu utrwalania się patologicznych zmian. Świadczone wsparcie ma na celu eliminację powikłań, takich jak spastyczność, która może być trudna do leczenia, jeśli pomiędzy wypadkiem, zabiegiem, wylewem czy udarem mózgu a rozpoczęciem leczenia minie wiele czasu.

Pomoc neurologiczna świadczona przez szpital Barska to pomoc odpłatna. Możliwe jest zarówno przyjęcie na oddział, oddział dzienny, leczenie ambulatoryjne lub zabiegi w domu. Wsparcie proponowane jest także jako programy. Pacjenci mogą również skorzystać z pomocy w poradniach specjalistycznych. Na naszej stronie każdy może zapoznać się z metodami, jakie używane są do świadczenia pomocy Pacjentom - zarówno w ramach pomocy doraźnej, jak i na oddziale.

Pamiętaj:

Im wcześniej rozpoczniesz rehabilitację tym większe szanse na uzyskanie samodzielności i sprawności.

Prowadzimy rehabilitację szpitalną pacjentów:

 • po udarach mózgu: niedokrwiennych i krwotocznych (krwotoki podpajęczynówkowe, krwotoki śródmózgowe samoistne)
 • po operacjach tętniaków mózgu
 • po operacjach guzów mózgu, guzów rdzenia kręgowego
 • po zapaleniach OUN
 • po urazach czaszkowo – mózgowych
 • po kraniotomii, po ewakuacji krwiaków urazowych (nad i podtwardówkowych, śródmózgowych)
 • po urazach rdzenia kręgowego: z tetra i paraplegią
 • mielopatią szyjną
 • z chorobami demielinizacyjnymi i zwyrodnieniowymi OUN
 • po operacjach dysku, stenozy zwyrodnieniowej
 • z innymi dyskopatiami, zespołami bólowymi kręgosłupa leczonymi zachowawczo
 • z porażeniami nerwów obwodowych, polineuropatiami
 • po urazach , w tym urazach wielonarządowych
Współpracują z nami

 

Zgodnie z Rozporządzeniem