Rehabilitacja Neurologiczna - poudarowa

Definicja Międzynarodowej organizacji Zdrowia (WHO) określa rehabilitację jako terapię osób niepełnosprawnych pod względem fizycznym lub psychicznym, mającą na celu stuprocentowe bądź możliwie najlepsze doprowadzenie ich do sprawności. Pozwala to osiągnąć zdolność do pracy i zarabiania pieniędzy, a także możliwość czynnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Rehabilitacja po udarze mózgu i wylewie

Jest specjalnością naszej placówki. Zdajemy sobie sprawę jak brzemienne w skutkach mogą być takie schorzenia i jak wpływają na organizm człowieka. Osoby, które przeszły udary mózgu oprócz leczenia farmakologicznego i pielęgnacji wymagają jak najszybciej rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji. Skuteczne przeprowadzenie leczenie rehabilitacyjne umożliwia osobom odzyskać maksymalnie duży zakres sprawności ruchowej, intelektualnej oraz zdolności do komunikowania się z otoczeniem.

Nasz ośrodek proponuje pacjentom indywidualne, przystosowane dla każdego chorego programy usprawniania składające się z szerokiego wachlarza metod terapeutycznych z zakresu fizjo i fizykoterapii (z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu), zajęć z neurologopedą w połączeniu ze wsparciem ze strony psychologa klinicznego. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych terapeutów i pod nadzorem lekarzy specjalistów.

Niezbędna jest systematyka i konsekwencja. Wówczas możliwe jest osiągnięcie najlepszych rezultatów.

 W naszym szpitalu udzielamy pomocy w trybie stacjonarnym, w oddziale dziennym oraz w trybie opieki ambulatoryjnej. Jesteśmy w stanie reagować szybko i przyjmować pacjentów w krótkim czasie po wystąpieniu urazów neurologicznych. Prowadzone przez nas działania pozwalają zapobiegać utrwaleniu się patologicznych zmian i pobudzają do działania mechanizmy regenerujące. Staramy się przede wszystkim wyeliminować szczególnie trudne do przezwyciężenia w późniejszym okresie zjawisko spastyczności.

Pamiętaj:

Im wcześniej rozpoczniesz rehabilitację tym większe szanse na uzyskanie samodzielności i sprawności.

Prowadzimy rehabilitację szpitalną pacjentów:

 • po udarach mózgu: niedokrwiennych i krwotocznych (krwotoki podpajęczynówkowe, krwotoki śródmózgowe samoistne)
 • po operacjach tętniaków mózgu
 • po operacjach guzów mózgu, guzów rdzenia kręgowego
 • po zapaleniach OUN
 • po urazach czaszkowo – mózgowych
 • po kraniotomii, po ewakuacji krwiaków urazowych (nad i podtwardówkowych, śródmózgowych)
 • po urazach rdzenia kręgowego: z tetra i paraplegią
 • mielopatią szyjną
 • z chorobami demielinizacyjnymi i zwyrodnieniowymi OUN
 • po operacjach dysku, stenozy zwyrodnieniowej
 • z innymi dyskopatiami, zespołami bólowymi kręgosłupa leczonymi zachowawczo
 • z porażeniami nerwów obwodowych, polineuropatiami
 • po urazach , w tym urazach wielonarządowych
Współpracują z nami

 

Zgodnie z Rozporządzeniem