Poradnia leczenia otyłości

PORADNIA LECZENIA OTYŁOŚCI - Aktualnie poradnia nie działa

Istotą  działania tej poradni jest prowadzenie skutecznej terapii w zakresie redukcji nadmiernej masy ciała pacjenta, w oparciu o dokonanie  w pełni profesjonalnej, medycznej oceny i diagnozy przyczyn występującej otyłości lub nadwagi.

Działania terapeutyczne ukierunkowane są głównie na ustalaniu  dla każdego pacjenta:

 • aktualnego stanu zdrowia i przyczyn występującej otyłości lub nadwagi,
 • indywidualnie dobranego  programu żywieniowego,
 • wspomagającego programu zabiegów rehabilitacyjnych i ćwiczeń,
 •  stałego monitoringu stanu zdrowia przed , w trakcie i po zakończeniu prowadzonych działań    terapeutycznych.       

Monitoring stanu zdrowia pacjenta oprócz badania ogólnolekarskiego obejmuje analizę podstawowych wskaźników biochemicznych, które mogą być  wykonane w naszym szpitalu oraz badanie poziomu przemiany materii i analizę składu organizmu.

W trakcie wizyty w naszej poradni pacjentowi oferujemy kompleksową usługę medyczną, w skład, której wchodzi:

 • ogólne badanie lekarskie wraz z wywiadem żywieniowym,
 • zlecenie badań laboratoryjnych i wykonanie ich w naszym szpitalu,
 • interpretacja wyników zaleconych badań,
 • postawienie diagnozy co do przyczyn występującej otyłości lub nadwagi,
 • ustalenie pierwotnego i wtórnego programu leczenia- możliwe modyfikacje zaleconego programu żywieniowego oraz zabiegowo-ćwiczeniowego,
 • specjalistyczne badanie skuteczności prowadzonej terapii odchudzającej, polegające na każdorazowym  określaniu zawartości tłuszczu, wody, tkanki kostnej i mięśniowej,
 • ustalenie diety stabilizującej po zakończeniu programu żywieniowego.

W ramach programu leczenia otyłości lub nadwagi proponujemy:

 • specjalistyczne konsultacje lekarskie i dietetyczne,
 • przygotowanie zindywidualizowanych diet,
 • bieżące poradnictwo żywieniowe,
 • korzystanie dwa razy w tygodniu z sali fitness,
 • wspieranie i motywowanie w trakcie prowadzonej kuracji,  
 • systematyczne edukowanie pacjenta w celu osiągnięcia zamierzonego celu terapeutycznego.

W trakcie trwania kuracji umożliwiamy pacjentowi ocenę skuteczności prowadzonych działań poprzez każdorazowe przekazywanie mu pełnych wyników badań. Kontrolne konsultacje dietetyczne odbywają się co dwa tygodnie. Efektywność i skuteczność terapii odchudzającej  w ramach naszego programu żywieniowego uzależniona jest od konkretnego poziomu nadwagi lub otyłości pacjenta, właściwości osobniczych  i konsekwencji  pacjenta w realizacji zaleceń lekarsko-dietetycznych. Proponowany przez nas standardowy program leczenia otyłości trwa 3 miesiące. Długość trwania terapii może ulegać zmianie w zależności od stopnia realizacji postawionego celu terapeutycznego. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym  na zwiększenie skuteczności prowadzonej kuracji odchudzającej jest aktywne uczestnictwo pacjenta w prowadzonych w ramach programu zajęciach  rehabilitacyjno – ruchowych typu fitness.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia podczas badania lekarskiego współistnienie u pacjenta chorób metabolicznych lub innych schorzeń wymagających kompleksowego leczenia, oferujemy konsultacje lekarzy specjalistów,  w szczególności w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, endokrynologia, gastrologia, ortopedia, reumatologia, chirurgia, urologia, które realizujemy w naszym szpitalu przy współpracy z Centrum Diagnostyczno-Leczniczym Barska we Włocławku.

Plan wizyt i konsultacji w trakcie trwania zindywidualizowanego programu żywieniowego obejmuje:

 • wstępną konsultację lekarską wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych

(morfologia krwi, kreatynina, glukoza, mocz, transaminazy, TSH, lipidogram i mocznik),

 • pierwotną konsultację lekarsko-dietetyczną (interpretacja wyników zleconych badań laboratoryjnych, postawienie diagnozy co do przyczyn występującej otyłości lub nadwagi, przekazanie indywidualnego miesięcznego programu żywieniowego, udzielenie wskazówek żywieniowych, przekazanie wskazań  rehabilitacyjno-ćwiczeniowych),
 • 4 konsultacje dietetyczne (kontrolne badanie fizykalne pacjenta - analiza składu masy ciała, omówienie postępów kuracji odchudzającej, poradnictwo żywieniowe, w zależności od wyników badania fizykalnego  ewentualna modyfikacja programu żywieniowego na kolejne 14 dni kuracji celem optymalizacji  zastosowanej diety),
 • kontrolną konsultację lekarską (kontrolne badanie lekarskie, badanie fizykalne pacjenta, zlecenie i wykonanie laboratoryjnych badań kontrolnych),
 • końcową konsultację lekarsko-dietetyczną (końcowe badanie lekarskie, interpretacja wyników zleconych badań laboratoryjnych, końcowe badanie fizykalne, ocena skuteczności zastosowanej terapii, ustalenie diety stabilizującej po zakończeniu programu żywieniowego).

 

 

W trakcie 3 miesięcznego trwania programu żywieniowego, konsultacje i wizyty w naszym szpitalu odbywają się co 2 tygodnie. Pozwala to na pełną kontrolę efektów prowadzonej terapii oraz stanowi element motywacji pacjenta w celu osiągnięcia założonego rezultatu. W trakcie kuracji umożliwiamy bezpłatne korzystanie z naszej nowoczesnej sali fitness (2 razy w tygodniu, wg zaleconego programu ćwiczeń) - celem wspomagania procesu terapeutycznego.

 

Jeśli chcesz znowu się dobrze czuć w swoim ciele, być atrakcyjna/y i cieszyć się pełnią życia, rozpocznij kurację z nami jak najszybciej.

Współpracują z nami

 

Zgodnie z Rozporządzeniem