Pizometryczna relaksacja mięśni

Poizometryczna relaksacja mięśni – ma na celu rozluźnienie przykurczonych mięśni oraz usuwanie mięśniowych i ścięgnistych punktów bólowych. Polega ona na czynnym rozluźnieniu podrażnionych mięśni po uprzednim utrzymywaniu ich w napięciu izometrycznym oraz następowym biernym rozciągnięciu ich do granicy oporu. Do relaksacji można wykorzystywać ruchy głowy i gałek ocznych oraz ruchy oddechowe. Metoda ta wymaga współdziałania terapeuty i pacjenta współpracującego przy tej technice.

Współpracują z nami

 

Zgodnie z Rozporządzeniem