Metoda PNF

Metoda PNF - metoda prioprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania – oparta  jest na odtworzeniu utraconej funkcji poprzez proces uczenia ruchu, kontroli mięśniowej i koordynacji ruchowej. Zasadą tej metody jest funkcjonalna jedność układu nerwowo-mięśniowego, który stymulowany jest przez bodźce eksteroceptywne (dotykowe, wzrokowe i werbalne) oraz prorioceptywne (tj. narządu ruchu: mięśniowe - rozciąganie i stawowe - nacisk). Metoda ta stosowana jest w:

-chorobach ośrodkowego układu nerwowego (niedowłady kończyn, połowicze,

czterokończynowe, ataksja w przebiegu udarów mózgu, urazów, guzów oraz chorób

zapalnych mózgu i rdzenia kręgowego, stwardnienia rozsianego);

-uszkodzeniach nerwów obwodowych;

-po urazach narządu ruchu (zaniki mięśniowe, przykurcze stawowe po złamaniach,

zwichnięciach, uszkodzeniach mięśni, ścięgien i więzadeł);

-w chorobach kręgosłupa i stawów obwodowych.

Współpracują z nami

 

Zgodnie z Rozporządzeniem