Kompleksowa terapia leczenia obrzęku limfatycznego

NASZ PROGRAM TERAPII PRZECIWOBRZĘKOWEJ W WARUNKACH SZPITALNYCH OBEJMUJE:

 

1) precyzyjną diagnozę rodzaju występującego obrzęku  i jego przyczyn

 • badanie krwi (morfologia/OB)
 • badanie obrazu klinicznego
 • ocena przypływu żylnego za pomocą USG metodą Dopplera lub w razie potrzeby badanie limfoscyntygraficzne

2) kompleksową realizację specjalistycznych zabiegów

 • manualny drenaż limfatyczny (terapia udrażniająca)
 • kompresjoterapię (wielowarstwowe bandażowanie)
 • terapia ruchowa wraz z ćwiczeniami oddechowymi
 • pielęgnacja i ochrona skóry

3) fizjoterapię uzupełniającą

 • kompresjoterapia pneumatyczna
 • masaż aquavibron
 • kinesotaping

4) wyżywienie zgodne z zaleceniami dietetycznymi

5) indywidualny dobór produktu uciskowego

6) edukację w zakresie profilaktyki i autoterapii

 

   Ze względu na małą skuteczność farmakoterapii i nie zawsze możliwe do zastosowania metody chirurgiczne, coraz większego znaczenia w leczeniu obrzęku limfatycznego nabiera kuracja zachowawcza. Może być efektywna i w znacznym stopniu poprawić komfort życia pacjenta, wymaga jednak spełnienia kilku warunków. Do prowadzenia skutecznej terapii konieczne są:
 • wnikliwa diagnoza każdego przypadku chorobowego prowadzona przez lekarza i/lub terapeutę, która to ustali przyczyny (pierwotny, wtórny), rodzaj (pozapalny, pooperacyjny, nowotworowy, po radioterapii, limfatyczno-żylny, pasożytniczy) i stopień jego zaawansowania (I-IV stopień). Takie szczegółowe rozpoznanie jest niezbędnym warunkiem do wdrożenia pacjentowi indywidualnie dobranego, skutecznego schematu kuracji
 • profesjonalizm personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek i terapeutów) odpowiedzialnego za prowadzenie terapii i edukacji pacjenta
 • ścisła współpraca pacjenta z personelem medycznym w trakcie terapii, skutkująca realizacją wyników, które mają być osiągnięte podczas leczenia
W trakcie prowadzonej w naszym szpitalu kompleksowej terapii stosujemy drenaż limfatyczny, wykonywany manualnie przez wykwalifikowanych terapeutów. Jest to specjalistyczny zabieg fizjoterapeutyczny, którego zasada opiera się na wykonywaniu przez terapeutę delikatnej i powolnej kombinacji ruchów okrężnych, obrotowych, pompujących i czerpalnych w obrębie obrzękniętych tkanek. Częste powtarzanie tych ruchów w trakcie jednego zabiegu prowadzi do pobudzenia pracy naczyń limfatycznych, a tym samym do zwiększenia ich aktywności. To zwiększa zdolność transportową płynu ustrojowego. Ponadto, regularne stosownie tego typu zabiegów przez dłuższy okres wspiera rozwój dobrze funkcjonujących naczyń limfatycznych skóry oraz tworzenie nowych naczyń obocznych.
 
Łącznie z prowadzonym drenażem stosowana jest kompresjoterapia w postaci wielowarstwowego bandażowania redukcyjnego. Głównymi funkcjami bandażowania, jest utrzymanie efektów drenażu limfatycznego. Zachodzą wtedy procesy w tkance, takie jak: zwiększenie ciśnienia tkanki i tym samym polepszenie resorpcji, kompresja, która wspomaga działanie pompy mięśniowej, zmniejszenie średnicy żył, zwiększa się także prędkość przepływu płynów ustrojowych oraz spada ciśnienie ścinakowe naczyń. Poza tym podkłady piankowe używane w bandażowaniu, powodują dodatkowo mikromasaż blizn białkowych a przez to ich rozluźnienie.
 
Elementem kompleksowego leczenia obrzęków są także ćwiczenia rehabilitacyjno-oddechowe, których rodzaj, ilość i częstotliwość wykonywania jest ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta, z uwzględnieniem wieku, poziomu sprawności fizycznej oraz towarzyszących schorzeń narządu ruchu. W trakcie terapii ruchowej połączonej z kompresją, aktywność ruchowa mięśni i stawów zostaje bardziej zwiększona co prowadzi do osiągnięcia optymalnego skutku leczenia.
 
    W trakcie kompleksowych działań  zmierzających do  redukcji  obrzęku limfatycznego wykonujemy zabiegi fizjoterapii uzupełniającej takie jak:
 • kompresjoterapia pneumatyczna - cykliczne napełnianie się powietrzem specjalnego rękawa powodujące, dopasowany do wielkości obrzęku, ucisk i opróżnianie w czasie planowej przerwy. 
 • Masaż aqavibron – specyficzny  rodzaj masażu  z wytworzeniem podciśnienia 
 • Kinesiotaping –  polegający  na użyciu samoprzylepnych taśm, które działają na powierzchowny układ powięziowy usprawniając  przepływ chłonki.
Zasadniczą fazę terapii kończy dobór „na miarę” specjalistycznego produktu uciskowego (pończochy, skarpety lub inne rękawy uciskowe), który ma za zadanie utrzymywać osiągnięte efekty kuracji. Podtrzymywanie rezultatów jest bardzo istotne w całym procesie leczenia.
 
    Niezwykle ważnym elementem działań przeciwobrzękowych jest pielęgnacja i szczególna dbałość o właściwe nawilżenie skóry przy użyciu specjalnie do tego celu przeznaczonych kosmetyków nawilżających o naturalnym, kwaśnym pH(ok. 5,5). Utrzymywanie za pomocą dobranych preparatów kwaśnego ph skóry, chroni ją przed infekcjami grzybiczymi i bakteryjnymi.
 
Realizując na rzecz pacjentów działania w zakresie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej duże znaczenie przykładamy do edukacji, celem podniesienia wiedzy chorych w zakresie choroby, która ich dotknęła i ze względu na jej charakter, uświadamiamy im, że zmiany w naczyniach są zmianami nieodwracalnymi i terapia musi być prowadzona w sposób ciągły, także po opuszczeniu szpitala (autoterapia jako kontynuacja działań przeciwobrzękowych w fazie podtrzymującej efekty leczenia szpitalnego)..
 
    W imieniu grona zadowolonych pacjentów zapraszamy Państwa na turnusy rehabilitacji przeciwobrzękowej w warunkach pobytu szpitalnego lub formie zabiegów ambulatoryjnych. Szczegółowe informacje uzyskać można w Rejestracji naszego szpitala.
Współpracują z nami

 

Zgodnie z Rozporządzeniem