Kinezyterapia

Kinezyterapia zwana jest niekiedy rehabilitacją ruchową lub treningiem leczniczym. Ta forma usprawniania wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Ruch stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie.

W naszym szpitalu wykonujemy następujące zabiegi:

1. Gimnastyka indywidualna z fizjoterapeutą 

 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia redresyjne, 
 • ćwiczenia czynno – bierne, 
 • ćwiczenia prowadzone, 
 • ćwiczenia wspomagane, 
 • poizometryczna relaksacja mięśni, 
 • ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych PNF, 
 • ćwiczenia specjalne, 
 • mobilizacje i manipulacje
2. Ćwiczenia samowspomagane (w systemie ciężarkowo – bloczkowym)
3. Gimnastyka przyrządowa
4. Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem 
5. Gimnastyka w odciążeniu całkowitym 
6. Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne 
7. Ćwiczenia manualne dłoni
8. Wyciąg pętlą Glissona

Pozostałe strony tego działu

 • Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne
 • Ćwiczenia manualne dłoni
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem
 • Gimnastyka indywidualna z fizjoterapeutą
 • Gimnastyka przyrządowa
 • Gimnastyka w odciążeniu całkowitym
 • Wyciąg pętlą Glissona
Współpracują z nami

 

Zgodnie z Rozporządzeniem