Gimnastyka indywidualna z fizjoterapeutą

 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia redresyjne,
 • ćwiczenia czynno – bierne,
 • ćwiczenia prowadzone,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • poizometryczna relaksacja mięśni,
 • ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych PNF,
 • ćwiczenia specjalne,
 • mobilizacje i manipulacje

Pozostałe strony tego działu

 • Ćwiczenia czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne
 • Ćwiczenia manualne dłoni
 • Ćwiczenia samowspomagane
 • Ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem
 • Gimnastyka indywidualna z fizjoterapeutą
 • Gimnastyka przyrządowa
 • Gimnastyka w odciążeniu całkowitym
 • Wyciąg pętlą Glissona
Współpracują z nami

 

Zgodnie z Rozporządzeniem