Aktualności

Oferta dla pacjentów w ciężkim stanie
Oferta dla pacjentów w ciężkim stanie

Szpital Rehabilitacyjny Barska przyjmuje pacjentów po ciężkich incydentach neurologicznych (udarach, urazach), którzy wymagają szczególną opiekę ze względu na konieczności założenia cewnika do żołądka (np. PEG) lub rurki tracheostomijnej. Szpital Rehabilitacyjny Barska ściśle wspólpracuje ze Szpitalem Specjalistycznym i ma dostęp do sali operacyjnej i endoskopowejpowrót

Współpracują z nami

 

Zgodnie z Rozporządzeniem